اخبار
1398/2/23 دوشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از اداره کل دانش آموختگان :
لزوم بهره گیری حداکثری از خدمات الکترونیک در صدور مدارک دانش آموختگان

.

رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از بخش های مختلف اداره کل دانش آموختگان دانشگاه ضمن تاکید بر صدورالکترونیک  مدارک دانش آموختگی گفت: استفاده از فناوری های نوین الکترونیک موجب اثربخشی بیشتر در فرایند ها و افزایش میزان دقت و تسهیل امور همکاران خواهد شد و با صدور الکترونیک مدارک دانش موختگی روند کار دانش آموختگان دانشگاه پیام نور تسهیل خواهد شد .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر