اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
مدارک لازم در پرونده تحصیلی براساس مقطع تحصیلی

.

ردیف

نوع مدارک

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

1

بارگزاری عکس با کیفیت مناسب

*

*

*

2

تصویر کارت ملی (پشت و رو)

*

*

*

3

تصویر تمام صفحات شناسنامه

*

*

*

4

تصویر گذرنامه و ویزای تحصیلی برای اتباع غیر ایرانی با تاریخ معتبر

*

*

*

5

اصل کارت شرکت در آزمون ورودی

*

*

*

6

تصویر لیست قبولین سازمان سنجش یا فراگیر

*

*

*

7

تصویر دیپلم قدیم و یا پیش دانشگاهی

*

*

8

اصل تاییدیه تحصیلی دیپلم قدیم و یا پیش دانشگاهی

*

*

9

تصویر مدرک پایان تحصیلات کاردانی (اصل گواهی کاردانی برای صدور دانشنامه)

*

*

10

اصل تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی

*

*

11

اصل فیش واریزی به مبلغ 600000 ریال جهت صدور گواهینامه موقت، صدوردانشنامه، صدور تائیدیه تحصیلی و ابطال تمبر

*

*

*

12

کارنامه کامل رایانه‌ای سیستم گلستان

*

*

*

13

تطبیق دروس دانشجو برای دانش‌آموختگی (گزارش 272)

*

*

*

14

فرم تسویه حساب

*

*

*

15

تصویر گواهینامه موقت مقطع فعلی با درج شماره دانشجویی

*

*

*


 
امتیاز دهی