اداره پذیرش و ثبت نام
1398/8/18 شنبه
مدارک لازم جهت ثبت نام

.

مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی:
تصویر شناسنامه و کارت ملی 
عکس رنگی با زمینه روشن 4 عدد
داشتن مدرک دیپلم نظام قدیم(12ساله)/ مدرک دیپلم نظام ترمی واحدی ویا سالی واحدی به همراه مدرک پیش دانشگاهی/ مدرک نظام آموزشی جدید 6.3.3
تأئیدیه تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)


مدارک ثبت نامی مقطع کارشناسی ارشد:
تصویر شناسنامه و کارت ملی 
عکس رنگی با زمینه روشن 4 عدد
مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)
دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته(دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است مدرک کاردانی نیز ارائه نمایند) مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


مدارک ثبت نامی مقطع دکتری:
تصویر شناسنامه و کارت ملی 
عکس رنگی با زمینه روشن 4 عدد
داشتن مدرک پایان دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد  مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی/ مدرک تحصیلی خارج از کشور با تایید مراجع فوق
داشتن مدرک احراز توانایی در زبان خارجی
تایید صلاحیت عمومی و علمی
مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)


 

 
امتیاز دهی