برگزیده
1398/3/27 دوشنبه
مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور خبر داد:
تجلیل از خدمات مدیران آموزشی 30سال گذشته دانشگاه پیام نور

.

 مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: خدمات آموزشی به عنوان یکی از ستون ها و ارکان هرنظام آموزشی در هر دانشگاهی نقش کلیدی در رضایت دانشجویان دارد.
دکتر صادقیان با عنوان اینکه اداره کل خدمات آموزشی طی مراسمی از خدمات ارزنده مدیران آموزشی 30 سال گذشته دانشگاه پیام نور تجلیل کرد، اظهار داشت: ارج نهادن به تلاش های مدیرانی که دلسوزانه در راستای تعالی هر چه بیشتر دانشگاه گام های مثبتی برداشته اند، مهم ترین وظیفه ماست و همین امر منجربه تقویت رغبت و انگیزه تمامی کارکنان این حوزه برای پیشرفت و ارتقای بیشتر خواهد شد.
وی همچنین از نامگذاری یک روز در سال به نام روز خدمات آموزشی خبر داد و اظهار داشت:با رایزنی های صورت گرفته وبراساس خردجمعی پیشنهاد داده ایم تا روز 20 خردادماه هرسال به نام روز خدمات آموزشی نام گذاری شود تا به این بهانه ضمن ارج نهادن به تلاش های همکاران بتوانیم اهمیت وجایگاه این حوزه را بیش ازپیش تبیین کنیم.

لازم به ذکر است دراین نشست که باحضور8تن ازمدیران ادواری این حوزه برگزارشد از دو نفر از همکاران بازنشسته  این اداره کل با اهدای لوح تقدیر شد.


 
امتیاز دهی