اطلاعیه
1401/8/18 چهارشنبه
تغییر محل آزمون
اعلام تاریخ تغییر محل آزمون از 1401/08/18 لغایت 1401/09/01

.


مهلت تغییر محل آزمون مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال جاری از 18 آبان ماه لغایت اول آذر ماه سال جاری فرصت دارند با توجه به ظرفیت اعلامی مراکز / واحدها نسبت به تغییر محل آزمون خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی