اطلاعیه
1401/5/12 چهارشنبه
صدور دانشنامه
اداره کل خدمات آموزشی جهت رفاه حال دانشجویان ،دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه پیام نور را از طریق پست به استانهای مربوطه ارسال خواهد شد .

.

اداره کل خدمات آموزشی جهت رفاه حال دانشجویان ،دانشنامه دانش آموختگان پیام نور از طریق پست به استانهای مربوطه ارسال خواهد شد . لذا دانشجویان گرامی برای دریافت مدرک دانش آموختگی از حضور در سازمان مرکزی خودداری کنند شایان ذکر است تحویل دانش نامه به دانش آموخته در این اداره کل فقط برای موارد بسیار ضروری وبا ارائه مستندات لازم که نمایانگر ضرورت مراجعه حضوری دانشجو به این اداره کل می باشد صرفا در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:30الی 13 امکان پذیر خواهد بود . 

 
امتیاز دهی