دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد پس از گذراندن كليه واحدهاي مصوب رشته و دفاع از پايان نامه موفق به كسب ميانگين كل 14 نشود، مي تواند جهت جبران ميانگين در قالب سنوات مجاز تحصيلي، تا 14 واحد از دروسي را كه نمرات آنها بين 12 تا كمتر از 14 (99/13) مي‌باشد،  مجددا  اخذ و بگذراند.

2)      واحدهاي جبراني بايد از واحدهاي مصوب دوره، غير از دروس اضافي و جبراني براي رشته هاي غيرهمنام در مقطع كارشناسي ارشد باشد.