دروس جبرانی مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      در صورتي كه دانشجوي مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته، و كارشناسي پيوسته پس از گذراندن كليه واحدهاي مصوب رشته موفق به كسب ميانگين 12 نشود، مي تواند جهت جبران ميانگين در قالب سنوات مجاز تحصيلي، تعدادي از دروسي را كه نمرات آنها بين 10 تا كمتر از 12 (99/11) مي‌باشد، را مجددا  اخذ و بگذراند.

2)       دانشجوي مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته مي تواند حداكثر تا 10 واحد درسي را جهت جبران ميانگين در يك نيمسال اخذ و بگذراند(اخذ دروس جبراني در قالب سنوات مجاز تحصيلي در بيش از يك نيمسال هم مجاز است).

3)       دانشجوي مقطع كارشناسي مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را جهت جبران ميانگين در دو نيمسال اخذ و بگذراند(اخذ دروس جبراني در قالب سنوات مجاز تحصيلي در بيش از دو نيمسال هم مجاز است).

4)       واحدهاي جبراني بايد از واحدهاي مصوب دوره، غير از دروس پيش دانشگاهي و مقدماتي در كليه مقاطع (و دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام در مقطع كارشناسي ناپيوسته) باشد.

5)       اخذ واحد جبراني در ترم تابستان، مطابق واحدهاي ارائه شده در نيمسال تابستان بلامانع است.