فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو، نيمسالي است كه دانشجو در آن نيمسال اقدام به انتخاب واحد نموده وكليه دروس مصوب رشته را در آن نيمسال تكميل كرده باشد، و آخرين نمره درسي وي اعلام شده باشد.

2)       گواهينامه هاي پايان تحصيلات مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته، و كارشناسي پيوسته در تاريخهاي ثابت سي ام بهمن ماه، سي ام تير ماه و سي ام شهريور ماه صادر مي شود.

3)       كسب حداقل نمره قبولي 10 تمام در كليه دروس و حداقل ميانگين كل 12 تمام براي فراغت از تحصيل دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته، و كارشناسي پيوسته الزامي مي باشد.

4)       چنانچه به هر دليل امكان ادامه تحصيل دانشجوي مقطع كارشناسي ميسر نباشد، يا موفق به كسب ميانگين لازم براي دانش آموختگي نگردد، در صورت كسب نمره قبولي در حداقل 70 واحد درسي مصوب رشته، (بجز دروس پيش دانشگاهي و مقدماتي و جبراني رشته هاي غيرهمنام) مي تواند پس از انصراف از تحصيل، تقاضاي مدرك كارداني در همان رشته را نمايد.