برگزیده
1398/6/25 دوشنبه
اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه برگزار نمود
برگزاری کارگاه تخصصی ویژه مدیران آموزشی و مسئولین دانش آموختگان

.

به گزارش اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 ، کارگاه یک روزه ویژه مدیران آموزشی و دانش آموختگان استان ها و مرکز بین الملل و تحصیلات تکمیلی با هدف بازبینی آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی و رفع مشکلات آموزشی جاری و رعایت دقیق قوانین و مقررات و رفع ابهامات موجود در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در 6 کارگروه تخصصی برگزار گردید. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر محسنی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن خوش آمدگویی به همکاران و مدیران آموزشی و دانش آموختگان استان ها، به تفویض اختیار صدور دانشنامه ها به 13 استان اشاره کرده و فرمودند مابقی استان ها در صورت داشتن شرایط به ترتیب تفویض اختیار خواهد شد.همچنین ایشان ازاخذ مجوز لازم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات به منظور جذب دانشجویان غیر ایرانی در برخی مراکز دانشگاه پیام نور استان تهران و درآمدزایی برای دانشگاه خبر دادند و از تمامی همکاران نسبت به تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با دانشجویان تاکید نمودند.


 
امتیاز دهی