اخبار
1398/2/23 دوشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از اداره کل دانش آموختگان :
لزوم بهره گیری حداکثری از خدمات الکترونیک در صدور مدارک دانش آموختگان

رئیس دانشگاه پیام نور در بازدید از بخش های مختلف اداره کل دانش آموختگان دانشگاه ضمن تاکید بر صدورالکترونیک  مدارک دانش آموختگی گفت: استفاده از فناوری های نوین الکترونیک موجب اثربخشی بیشتر در فرایند ها و افزایش میزان دقت و تسهیل امور همکاران خواهد شد و با صدور الکترونیک مدارک دانش موختگی روند کار دانش آموختگان دانشگاه پیام نور تسهیل خواهد شد .

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir