پذيرش دانشجو
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

دانشگاه پيام نور از پنج روش زير اقدام به پذيرش دانشجو مينمايد :

1- آزمون سراسري:

دانشگاه پيام نور در سه مقطع كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.

2- دوره هاي فراگير

دانشگاه پيام نور در سه مقطع كارشناسي ناپيوسته،كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.

3- پذيرش مركز بين الملل :

همه ساله تعدادي دانشجو اعم از ايرانيان ساكن در خارج از كشور و افراد خارجي از طريق مركز فوق پذيرش مي شوند دانشجويان اين مركز پس از اتمام تحصيلات در آزمون جامع شركت ودر صورت موفقيت مدرك مرسوم دانشگاهي دريافت مي نمايند.

4- انتقال از ساير دانشگاه‌هاي داخل كشور

دانشجويان دانشگاههاي دولتي و غير دولتي در مقطع كارشناسي مي توانند با كسب شرايط به دانشگاهها پيام نور منتقل شوند.

5- انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل كشور

دانشگاه پيام نور در راستاي سياست حمايت از دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در دانشگاههاي خارجي تسهيلاتي را جهت انتقال اين دانشجويان فراهم نموده است. انتقال در اين روش داراي ضوابطي مي باشد و در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي امكانپذير است.

 
     
[Part_Footer]