وظايف اداره پذيرش و ثبت نام
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/28 چهارشنبه

ü       ايجاد و آماده سازي فايل اسامي پذيرفته شدگان جهت ثبت نام

ü       اختصاص شماره دانشجويي

ü       تهيه و ارسال دستورالعمل ثبت نام آزمون سراسري و فراگير و مقررات مربوطه

ü       اصلاح مشخصات و اعلام مغايرتها به سازمان سنجش

ü       معادلسازي دروس دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي

ü       مكاتبات آموزشي با سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير نهادهاي غيردانشگاهي

ü       اعلام  مغايرت هاي معدل پذيرفته شدگان آزمونهاي سراسري به سازمان سنجش آموزش كشور

ü       بررسي و صدور مجوز انتقال دانشجويان از ساير دانشگاه هاي داخلي و خارجي به اين دانشگاه

ü       بروز رساني آئين نامه هاي آموزشي و بخشنامه ها

ü       پاسخگويي به موارد خاص آموزشي

ü       نظارت بر كليه امور آموزشي:

1-      پذيرش اوليه دانشجو

2-      انتخاب واحد دانشجو

3-      انتقال/مهمان دائم/مهمان عادي/مهمان اضطراري

4-      تغيير رشته/تغيير گرايش/ اصلاح نظام آموزشي دانشجو

5-      مرخصي تحصيلي

6-      انصراف/اخراج و لغو قبولي دانشجو

ü       مديريت سايت اداره كل خدمات آموزشي

ü       مديريت سايت رج ساپورت مديران آموزشي استانها

 
     
[Part_Footer]