مهمان
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

در مواردي كه دانشجو بطور موقت مجبور به تغيير محل سكونت خود باشد باموافقت مركز مبداء و مقصد مي تواند مهمان شود.

1-      مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ممنوع است.

2-   مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم از دولتي يا غير دولتي با موافقت دانشگاه مبدا ومركز مقصدبلامانع است.

3-   مهمان شدن دانشجو به ساير دانشگاهها تا زماني كه واحد درسي در مركز و يا مراكز همجوار ارائه مي شود مقدور نيست.(در حال حاضر كليه دروس در نيمسال اول و دوم در مراكز ارائه مي شود.)

4-      دانشجو حداكثر تا كمتر از نصف واحد را مي تواند در ديگر مراكز/واحدها مهمان شود.

5-      انتخاب واحد دانشجو حتماٌ بايد با اطلاع مركز مبدا انجام گيرد . (اقدام در سيستم گلستان )

مركز مقصد موظف است نمرات دانشجوي مهمان را در پايان ترم به مركز مبداء اعلام نمايد. .( اقدام در سيستم گلستان)

6-      چنانچه دانشجويي بيش از نصف واحد را مهمان شود, واحدهاي مازاد حذف خواهد شد.

7-      بررسي تقاضاي مهمان دانشجو از مركز برون مرزي از طريق آن مركز امكان پذيراست.

8-   در صورتيكه دانشجو يك يا چند درس باقي مانده داشته باشد و پس از 3 بار مردودي قادر به گذراندن آن درس نباشد مي تواند در يكي از مراكز/واحدهاي ديگر مهمان شود.

9-   در صورتيكه دانشجو داراي مشكلات خاص باشد و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك معتبر و مستند مي تواند متقاضي مهمان دائم باشد ,اين موضوع صرفاً با نظر شوراي آموزشي استان امكان پذير است.

10-  رعايت سقف مجاز واحد و پيش نياز درسها در هنگام مهمان شدن الزامي است.

 
     
[Part_Footer]